Alla priser visas inklusive moms

Med VAKA-BOKNING bokar du enkelt tider för gemensamma lokaler

Ett bokningssystem ger ökad trygghet samt ordning och reda i tvättstugan. Bokning görs på plats från bokningstavlan eller på distans över internet.

Bokningssystemet är flexibelt och kan anpassas på många olika sätt så att exempelvis hushåll med fler familjemedlemmar ges möjlighet att utnyttja tvättstugan oftare. Bokningssystemet hanterar också maskinstyrning, vilket garanterar jämt maskinslitage.

Bokningstavlan är en pekskärm där du snabbt och enkelt bokar den lokal du behöver tillgång till, exempelvis tvättstugan, bastun eller samlingslokalen. Du kan också boka via en valfri dator över internet.

Om ni har tvättstuga med flera maskingrupper så kan flera familjer använda tvättstugan samtidigt.

Alla priser visas inklusive moms