Alla priser visas inklusive moms

Byt dina gamla nycklar mot elektroniska nycklar

VAKA är ett passersystem som utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad såväl som på en lång rad innovativa funktioner. Med VAKA slipper du kravet på separat server/dator för att drifta systemet, inte heller krävs någon licenshantering eftersom allt är inbyggt i systemet. Allt detta sparar mycket tid för att  komma igång och för den löpande driften.

Fördelar för användarna

Passerbricka istället för nycklar. Du slipper problemet att behöva byta lås om någon tappar bort sina nycklar. När man tappar en bricka så behöver du bara spärra den i systemet och tilldela användaren en ny med ett par knapptryckningar, sen är det klart. Det sparar både tid och pengar.

Porttelefon där du väljer om besökare vid porten skall ringa till din fasta hemtelefon, din mobiltelefon eller till en bärbar Gigaset telefon. 

Bokning där du på ett smidigt sätt bokar gemensamma lokaler som tvättstuga, föreningslokal, bastu mm.

Allt-i-ett där du får ett passersystem, kodlås, porttelefon och postens IR i en och samma läsarterminal.

Talade instruktioner spelas upp i inbyggda högtalare hur du passerar en dörr eller byter PIN-koder. Allt står även i klartext i displayen.

Slå på/av inbrottslarm kan inte bli enklare - talmeddelande säger hur du skall göra parallellt med klarttext i displayen. 

Anpassad för funktionshindrade. Du kan enkelt ställa in dörröppningstiden  och styrningen av dörrautomatiken så att tiden och sättet för passage anpassas för varje användare.  

Webbklient där du enkelt administrerar system, lägger till/tar bort användare, tilldelar behörigheter etc.

Ha koll på när och vem som har tillträde till gemensamma utrymmen